• Çağrı Mektubu ve Kurum Onaylarının Alınması
  • Halihazır Harita Yapımı
  • Jeolojik-Jeofizik Etüd Yapımı
  • Mevzii İmar Planlarının Hazırlanması
  • Parselasyon Planlarının Hazırlanması
  • YolaTerk, İfraz ve Tevhid İşlemleri
  • GES Projelerinin Hazırlanması
  • Panel Profili ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması
  • Parsel, Kablo Güzergahı ve Güneş Panellerinin Hazırlanması
  • Enerji Nakil Hattı Direk Yeri Aplikasyonu
  • Enerji Nakil Hattı Boy Profili
  • Enerji Nakil Hattı, DM ve Trafo Merkezi Kamulaştırma Projeleri
  • İrtifak Hakkı Kurulumu