• Şehir Bölge Planlarının Hazırlanması
  • Mevzii İmar Planı
  • Köy Yerleşim Planlarının Hazırlanması
  • Parselasyon Planlarının Hazırlanması
  • 18. Madde İmar Uygulaması
  • 10/c Uygulaması
  • Yola, Yeşile Terk, İfraz ve Tevhid İşlemleri
  • İrtifak Hakkı Kurulumu