• Halihazır Harita Yapımı
  • Kadastral Harita Yapımı ve Uygulamaları

-Sınır Tespiti
-Parsel Aplikasyonu
-Sınır Düzeltmesi
-Mera Aplikasyonu ve Sınırlandırma Tescilleri
-Tesis Kadastrosu ve Yenileme Kadastrosu
-Cins Değişikliği
-Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisi

  • Maden-Taşocağı Gibi İşletme Sahalarının Üretim Haritaları
  • Tematik Haritalar
  • Endüstriyel Ölçmeler
  • Deformasyon Ölçmeleri
  • Özel Amaçlı Haritalar

-Şeritvari (Güzergah) Haritaları
-Yol Projeleri
-İçme Suyu İsale ve Terfi Hattı Projeleri
-Kanalizasyon Kollektör Hattı Projeleri
-Yağmursuyu Projeleri
-Boru Hattı Kamulaştırma Haritaları
-Aplikasyon Çalışmaları
-Plankote Çalışmaları
-Batimetrik ve Hidrografik Ölçmeler
-İletişim ve Enerji Şirketlerinin Ruhsat Haritaları ve Tescilleri