• Teknik Uygulama Sorumluğu (TUS)
  • Kırmızı Kot (Yol Tarifi)
  • Temel Vizesi
  • Saha Plankotesinin Çıkartılması
  • Vaziyet Planı Kontrol ve Revizyonu
  • Bina Aplikasyonu, Temel Kazısı
  • En Kesit, Boy kesit Kübaj Hesaplarının Çıkartılması
  • Bina Aks Aplikasyonları
  • Kaba ve İnce İnşaat için Gerekli Kotlarının Verilmesi
  • Çelik Yapıların Aplikasyonu
  • Alt Yapı Uygulamaları
  • TDSİ Kanal ve Gölet Yapımı Harita Mühendislik Hizmetleri
  • TCK Karayolu Harita Etüd işleri
  • As-Built (Röleve) Projelerinin Hazırlanması
  • Cephe Rölevesi
  • 3D Lazer Tarama ve Modelleme (Endüstriyel Tesis, Mekanik Parçalar…vb.)
  • Tarihi Yapıların Restorasyon Ölçüm ve Aplikasyonu