Ilgın BİKİLTAŞ BETON SANTRALİ/KONYA-TÜRKİYE

Konya / Ilgın  Bikiltaş Çimento Fabrikası trafo merkezi kesici, plon, kablo kanal kazıları ve drenaj aplikasyonu, halihazır haritalama işlemi